088 - 777 1 888

Nieuwe rekentool voor de zorgsector

Maak kennis met een innovatieve rekentool voor de zorgsector: KlantOnline. Ouderen met een zorgvraag kunnen met deze rekentool de verschillende vormen van zorgfinanciering vergelijken. Daarnaast krijgen ze een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage én hun besteedbaar inkomen.

Online gemak

De rekentool is zowel te gebruiken op een desktop als op tablet of smartphone. KlantOnline is direct toegankelijk via de website van de zorgorganisatie.

Onze pakketten

KlantOnline
KlantOnline is een onmisbare online rekentool, geïntegreerd in uw eigen website! U geeft­ cliënten inzicht in de eigen bijdrage, huurtoeslag en de verschillende vormen van zorgfinanciering. Huidige en nieuwe klanten kunnen direct contact opnemen met uw eigen zorgconsulenten.

ConsulentOnline
Naast KlantOnline zal ConsulentOnline in de loop van 2016 beschikbaar komen. ConsulentOnline is een uitgebreide rekentool voor zorgconsulenten. Samen met cliënten maken zij hiermee een advies op maat, waarbij vraag en aanbod direct op elkaar worden afgestemd.

KlantOnline en ConsulentOnline zijn ontwikkeld door Zorgbalans, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe en Mondria Advies.

Kosten
Zowel KlantOnline als ConsulentOnline worden online beschikbaar gesteld tegen een jaarlijkse vergoeding. Neem contact op met Mondria Advies voor meer informatie: 088 – 777 1 888.

Voorbeeld rekentool bekijken

De stappen in beeld

1

Introductie

Leeftijd en de gewenste woonsituatie van huidige óf toekomstige cliënten worden in beeld gebracht. Het rekenmodel berekent direct de hoogte van de AOW.

2

Inkomen & vermogen

Inkomen en vermogen zijn bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage. Met het brutojaarinkomen en het vermogen wordt de hoogte van de (maximale) eigen bijdrage berekend. Ook wordt bepaald of er sprake is van huur- en zorgtoeslag.

3

Aanbod wonen

Afgestemd op het aanbod van de zorgorganisatie wordt een aantal woonsituaties gepresenteerd. Huurkosten, servicekosten en overige huisvestingslasten worden automatisch in de berekening meegenomen.

4

Eigen bijdragen & zorgkosten

In deze stap wordt bepaald welke zorgkosten er zijn en welke zorgindicatie van toepassing is. De hoogte van de eigen bijdrage wordt automatisch berekend.

5

Arrangement op maat

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de scenario’s voor de zorgfinanciering worden kosten voor voeding, zorg, welzijn en woonkosten in beeld gebracht.

6

Direct resultaat

Op basis van de gekozen woonsituatie, zorgindicatie en overige kosten wordt een indicatie gegeven van het besteedbaar inkomen.

Nieuwsgierig geworden?

Voorbeeld rekentool bekijken